Incertitudine

Dacă aș închide totul într-o cutie unde ai putea găsi fie permanenta mea prezență fie permanenta mea absență, fără să știi ce e înăuntrul ei ți-ai lua inima în mâini și te-ai deschide?  Photo from Pinterest