Apropiere

Dragă tu, Privesc această cădere de fulgi pe urma paşilor tăi în zăpadă de la geamul minţii mele, în timpi fireşti până când neaua acoperă întreaga stradă. Şi tu o priveşti. Urmăresc acest tren plecând cu tine-ntrânsul cu ochi câineşti, de pe primul peron din gara unde mi-am pierdut sensul. Şi tu o urmăreşti. Văd această mototolire de cearşaf în …