al şaptesprezecelea bileţel

Iubito, noi doi eram doi elefanţi ierbivori, într-o junglă nu aveam trompe ci ne-au crescut din iubirea unuia pentru celălalt (căci altfel nu ne-am fi putut mângâia) pân-au ajuns să se atingă şi să se-mpletească una cu cealaltă devenind o singură trompă şi atunci şi noi am devenit un singur elefant ierbivor, într-o junglă.