al treilea bileţel

Fiecare sân al tău e un glob pământesc mereu caut pe ei Taj Mahalul mereu găsesc marele zid chinezesc.