Pană conturând nuri

Dacă ți-aș coborî din cer în ochi ca o dâră de lună oare ți-ai amâna clipitul ca să nu-mi frângi raza? Dacă ți-aș picura din cer pe buze cu stropi de ploaie oare ți-ai potoli setea cu seceta apei mele? Dacă ți-aș cădea din zbor pe piept ca o pană conturându-ți nurii, adormită, oare te-ai visa purtând aripile mele?